actueel

Ook in het jaar 2021 is zingen taboe.
Totdat in juni het nieuwe startsein komt. Met handhaving van de basisregels gaan we er weer voor. Inmiddels is het gelukt een nieuwe oefenruimte te vinden, aangezien de Oosterlichtkerk werd verbouwd. Voortaan repeteert Zang Veredelt in de aula van de Regenboogschool.
 
Het jaar 2020 staat in het teken van de corona.
Zingen was niet mogelijk. Toen de regels versoepelden heeft het bestuur naarstig gezocht naar mogelijkheden om de afstand van 1,5 m te bewaren bij de repetities. Ziehier o.a. het zingen in de buitenlucht. We hebben 4x gebruik mogen maken van de buitentribune van FC De Bilt. Frans Poot schreef het artikeltje, verschenen in de Vierklank van 8 juli.

 

Er verscheen een mooi artikel in de Vierklank van 27 november 2019. Met dank aan Peter Schlamilch. Hij heeft met een zeer muzikaal gehoor het concert weten te waarderen.

Oktober 2019
Nadat koorleden en bekenden hun stem hebben uitgebracht, heeft de actie van de Raboclubkas een aardig bedrag opgeleverd. Anneke en Fred mochten de cheque in ontvangst nemen.

Zang Veredelt probeert een breed publiek uit de gehele gemeente aan te spreken, want muziek verbindt.
Dit doel werd deze keer mede gesteund door de Lions Club De Bilt-Bilthoven.
Voorzitter Bauke Buwalda overhandigde op 15 november 2018 aan het koor een cheque voor 10 vrijkaarten voor het najaarsconcert van 18 november.
Een mooi gebaar naar een aantal lokale gasten bij wie een financiële drempel kon worden weggenomen.
De Lions brengen donaties bijeen door zelf gekloofd haardhout uit de Biltse bossen te verkopen.

 

Open avond 27 september 2018

Wordt u ook vrolijk van zang, hebt u zin om mee te zingen, kom dan op donderdag 27 september eens langs om de sfeer te proeven. Het koor houdt dan een open avond waarbij u van harte welkom bent. U wordt uiterlijk om 17:45 uur verwacht.
U mag, maar hoeft niet mee te doen.
Mocht dat zingen u smaken dan komt u gewoon nog een keer terug voordat u besluit.
Zang Veredelt is een vierstemmig gemengd koor van 35 personen met een breed scala van liederen, van klassiek tot hedendaags, al dan niet met piano.
Het koor oefent, buiten de schoolvakanties, elke donderdagavond in een zaal van de Nieuwe Kerk (voorheen Opstandingskerk), 1
e Brandenburgerweg 34 in Bilthoven.


Uitslag van een succesvolle Rabo Clubkas Campagne.
Zang Veredelt kreeg 32 stemmen met een opbrengst van € 266,74.

De Vierklank, 3 februari 2017,  meldt “Nieuwe voorzitter Zang Veredelt”:
    Tijdens de jaarvergadering van Zang Veredelt op 19 januari heeft Jitte Roosendaal na dertien jaar afscheid genomen van de Biltse zangvereniging. Hij was negen jaar voorzitter van het koor. Zijn rol werd op die avond overgenomen door Henriëtte Duyster. Franc Gerritsen trad terug als bestuurslid en Lineke Beltman en Irene van Genderen werden als nieuw bestuurslid geïnstalleerd.
Interview Jitte in de Biltsche Courant, 25 januari 2017 (klik op artikel voor vergroting).
 
 
De provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben samen met anderen de handen ineengeslagen om verenigingen te helpen. Men kon hiertoe een aanvraag indienen.
Er wordt kennis aangeboden op het gebied van communicatie, pr, werven van nieuwe leden en het vinden van sponsoren.
Op 8 april 2015 kregen 22 organisaties uit de provincie, waaronder Zang Veredelt, een adviescheque uitgereikt. Deze cheque is voor een workshop bij een van de adviseurs van de SESAM academie.
 
 
V.l.n.r. Dhr van Beek, commissaris des Konings in de provincie Utrecht; Franc Gerritsen, secretaris van ZV; Jitte Roosendaal, voorzitter van ZV; Mw. Pennarts, provinciaal gedeputeerde; adviseur van de Sesamacademie voor ZV.
  november 2014

Cheque voor Zang Veredelt na de Rabo Clubkas Campagne!

Tijdens de Rabo Clubkas Campagne konden leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug hun stem uitbrengen op deelnemende verenigingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging ontvangt. Dat geld is afkomstig uit het co÷peratief dividend van de bank. Doel is hiermee het lokale verenigingsleven te steunen.
Dit jaar werd er € 100.000 verdeeld onder de 97 deelnemende clubs. Er werden door leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug meer dan 6.800 stemmen uitgebracht. In totaal is er 51 keer gestemd op de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt door de leden van de Rabobank. Dat staat gelijk aan een bedrag van € 749,45!

130 jaar zangplezier!

8 september bestaat Zang Veredelt 130 jaar.
Wij vieren dit bijzondere lustrum met een concert op zaterdag 4 oktober in de Opstandingskerk in Bilthoven.
Hieraan wordt meegewerkt door een ensemble van de Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. Remmert Borst en met Saskia Verhoeven (sopraan).
De muziek wordt afgewisseld met vertellingen uit de geschiedenis van Zang Veredelt en er worden beelden getoond uit het rijke verleden van het koor.

De Opstandingskerk is te vinden aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Bilthoven.
Er is een ruime parkeergelegenheid.
Het concert begint om 20:00 uur, de zaal is open om 19:30 uur en de toegang is € 10,00. Kaarten zijn te koop aan de zaal.

                                       

130-jarig bestaan

Versterking gevraagd voor Jubileumconcert van Zang Veredelt.
Lees het grote interview met voorzitter, dirigent en beschermheer.

Artikel in de Biltsche Courant van 5 maart 2014

klik hier voor artikel

Artikelen in de Biltsche Courant en De Vierklank van 17 oktober 2012

klik hier voor artikel Biltsche Courant

klik hier voor artikel De Vierklank

 foto: Sascha Ravestein (De Vierklank)

De Vierklank, woensdag 6 juli 2011

Overdracht archief Zang Veredelt
door Henk van de Bunt

Woensdag 29 juni werd in de Oude School, Burgemeester de Withstraat 31 in De Bilt het archief van de bijna 127-jarige zangvereniging Zang Veredelt, overgedragen aan de Historische Kring De Bilt.
Zang Veredelt, ofwel voluit de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt, is opgericht in 1884. Het is een gemengd koor met een zeer gevarieerd repertoire van zowel klassieke als moderne en populaire nummers. Het koor treedt regelmatig op; zo wordt op 11 september a.s. een zomerconcert op Paviljoen Beerschoten aan de Hollebilt in De Bilt gegeven. Het koor telt 44 leden. Zie ook www.zangveredelt-debilt.nl

Begin 2011 heeft de vereniging besloten om het archief van de ruim honderdvijfentwintigjarige te schenken aan de Historische Kring d’Oude School, welke daar erg blij mee is. Er zijn geregeld leden van de Historische Kring of belangstellen-den, die de verenigingsarchieven willen bekijken of daar onderzoek aan willen doen. Het archief heeft een dusdanige omvang dat het ondergebracht wordt in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen. Daar zijn al meer verenigingsarchieven van de Historische Kring ondergebracht, welke daar eigendom blijven van de Historische Kring. Ellen Drees, medewerkster Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen en tevens actief bij de Historische Kring betrok-ken, was ook bij de overdracht aanwezig.

Zittend v.l.n.r. Leo van Vlodorp (voorzitter d’Oude School), Jitte Roosendaal (voorzitter Zang Veredelt) en Marga Verschoor (secretaris d’Oude School). Rechts achter Leo van Vlodorp staat Ellen Drees.
(foto: Henk van de Bunt)

Biltsche Courant

25 maart 2011
Door: Anneke Iseger

BILTHOVEN – In de Opstandingskerk, Eerste Brandenburgerweg 34 in Bilthoven, vindt op 9 april een dubbelconcert plaats van het gemengde koor Zang Veredelt en het vrouwenkoor Ludi Cantare. De aanvang is 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur); de entree bedraagt 8,50 euro, inclusief koffie/thee en een programmaboekje met alle liedteksten.

JosÚ Buur en Jitte Roosendaal

De Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt en het vrouwenkoor Ludi Cantare hebben beide recentelijk een jubileum gevierd, namelijk respectievelijk 125 en 25 jaar. De leden waren na deze intensieve periode toe aan een adempauze. Jitte Roosendaal, voorzitter Zang Veredelt: ‘’Dit bracht ons op het idee om samen een concert te organiseren: elk koor vult de helft van het programma, en het publiek krijgt, omdat dit twee verschillende koren zijn met elk een eigen klank, een heel afwisselende avond. Met elkaar vertegenwoordigen we bovendien ruim 150 jaar muziekgeschiedenis!’’ 

Intensief

JosÚ Buur, voorzitter van Ludi Cantare: ‘’De voorbereiding is intensief, maar ontzettend leuk. Ook de beide dirigenten werken in goed overleg samen. We worden begeleid door Caroline Cuijpers, vaste pianiste van Zang Veredelt.’’ Het thema van dit dubbelconcert is ‘Eigentijds Engels’, omdat er voornamelijk Engelse liederen uit deze en de vorige eeuw gezongen worden. Liederen van Rogers en Hammerstein, Lennon en McCartney, Bernstein en Bob Chilcott. We openen en eindigen het concert gezamenlijk. EÚn lied wordt na elkaar door beide koren gezongen in een eigen bewerking. Zo kan het publiek het verschil horen.’’ Stichting Mens en zijn Natuur heeft beide koren een subsidie toegekend om dit dubbelconcert te kunnen organiseren.
Voor meer informatie: www.ludicantare.nl; www.zangveredelt-debilt.nl

ZANG VEREDELT BEHOUDT HAAR TITEL “KONINKLIJK”.

Woensdag 25 augustus 2010 was een bijzondere dag voor Zang Veredelt. Die dag tekenden de bestuursleden Karel Huygen en Jitte Roosendaal (voorzitter) in het bijzijn van Burgemeester Gerritsen op gemeentehuis Jagtlust de bestendiging van de titel “Koninklijk” die Zang Veredelt sedert september 1959 in haar naam mag voeren.
Evenals in 1984 heeft Koningin Beatrix ook ditmaal voor de komende periode van 25 jaar bestendiging van deze bijzondere titel verleend.
Naast Zang Veredelt heeft ook de Koninklijke Biltse Harmonie bestendiging gekregen. Van deze vereniging waren de voorzitter en de secretaris aanwezig voor ondertekening.

Foto's: Rob Koster

Burgemeester Gerritsen verwoordde in zijn korte toespraak trots te zijn op de twee Koninklijke verenigingen.
Voorzitter Jitte Roosendaal en bestuurslid Karel Huygen ondertekenen de bestendiging.
22 april 2006 is een artikel met foto verschenen in het Algemeen Dagblad (UN, bijlage Utrecht Dichtbij). klik hier
 
Felicitaties voor de vertegenwoordigers van de beide verenigingen. En: Proost!