leden

25 januari 2024
Tijdens de ALV wordt officieel afscheid genomen van twee bestuursleden. Algemeen lid Lineke Beltman en voorzitter
Henriëtte Duijster. Beiden worden apart toegesproken, Henriëtte wordt zelfs toegezongen; er zijn cadeaus en bloemen.

15 december 2023
Een groepje van 16 koorleden zingt kerstliederen bij Claris, Zorgvilla Steinenburgh. Tevens afscheid van Joke van het koor.

14 september 2023
Emmy 40 jaar lid. Zij komt trouw naar iedere repetitie, maar luistert liever dan dat ze nog uit volle borst meezingt.
11 mei 2023
Atie 60 jaar lid. Het volgende artikel stond in de krant:

Uitzonderlijk 60-jarig koorjubileum
Door Henk Van de Bunt

Atie van Grevengoed is al een mensenleven lang lid van de Koninklijke Biltse Zangvereniging
Zang Veredelt; op 11 mei was Atie 60 jaar lid van het koor en dat werd deze dag gevierd.

Volgens voorzitter Henriëtte Duyster is Atie tot op de dag van vandaag een zeer vrolijk en trouw koorlid en heeft zij veel voor de vereniging gedaan: “Je hebt een grote talenkennis. Italiaans is jouw lievelingstaal en dat spreek je ook het best. Je geeft zelfs nog Italiaanse les af en toe. Voor Zang Veredelt heb je regelmatig teksten vertaald zodat we wisten waar we over zongen.”

Wethouder
Wethouder Anne Marie ’t Hart (Kunst) was ook even gekomen: ‘Gefeliciteerd, Atie, met dit prachtige jubileum bij Zang Veredelt. Zingen in een koor is een van de mooiste ervaringen die er is. Wanneer alle stemmen samen komen, in je lievelingslied, gaat dit vaak dwars door je hart en ziel. Ikzelf heb jaren in Utrecht in een koor gezongen, onder dezelfde dirigent als jullie koor (Paul Krijnen), dus ik weet wat voor geluk jullie hebben met een dirigent die zulke mooie arrangementen kan maken. En wat een prestatie is het om 60 jaar deel uit te maken van een koor dat bijna 140 jaar bestaat. Op nog vele jaren en ik verheug mij op het jubileumconcert van volgend jaar.’
Op de vraag naar haar lievelingslied antwoordde Atie van Grevengoed: ‘Piu non si trovano’ (Mozart).

De Vierklank 17 mei 2023

13 april 2023
Onze pianist Caroline viert een jubileum. Zij begeleidt het koor alweer ruim 12,5 jaar. Wat zijn we blij met haar talent!
6 april 2023
In een keer zijn er 3 jubilarissen geluk te wensen. Ineke en Henni zijn 12,5 jaar lid. Franc al veel langer, maar is er tussendoor een poosje uit geweest geweest. Sinds 12,5 jaar is hij weer een vast koorlid.

23 maart 2023
Tilly heeft 32 jaar gezorgd voor het zetten en schenken van de thee en koffie tijdens de pauze van onze repetities. Nu geeft zij het stokje over.
Tilly wordt toegesproken in veel lovende bewoordingen door de voorzitter en krijgt als dank een cadeaubon.

20 oktober 2022
Het echtpaar Treur is 12,5 jaar lid. Fred en Trudi worden toegesproken en in de bloemen gezet. Ook ontvangen zij een tuinbon. Nog vele jaren bij ons koor toegewenst.

6 oktober 2022
In het voorjaar was Pieter 12,5 jaar lid. In verband met o.a. Covid is er een uitgestelde viering. Pieter wordt in het zonnetje gezet d.m.v. een woordje, een mooie CD en een bos bloemen.

8 september 2022
Anneke is 25 jaar lid en zij krijgt vele lofprijzingen in dichtvorm te horen. Zij ontvangt een mooie beker met een ransuil erop en een boeket bloemen.

9 juni 2022
Henriëtte was eerder al 12,5 jaar lid,maar zoals het een voorzitter betaamt heeft zij hierop niet geattendeerd.
Met schaamrood op de kaken heeft het bestuur later een speciaal lied op Henriëtte gemaakt om haar te eren!
En zo was het een grote verrassing voor iedereen. Met bloemen een een sieraad als cadeau was het feest compleet.


21 april 2022
Jubilaris Henk wordt gefeliciteerd met zijn 12,5 jarig lidmaatschap.

28 september 2021
Met enig uitstel kon Lineke toch gefeliciteerd worden met haar 25-jarig lidmaatschap.
10 juni 2021
Er is genoeg ruimte in de goed geventileerde aula (klimaatcontrole) van de Regenboogschool om de stoelen 1,5 m van elkaar af te plaatsen. We genieten weer van het samen zingen. In de pauze wordt Corrie Veldhuizen
gefeliciteerd met haar 45-jarig lidmaatschap. Zij krijgt een prachtige toespraak van Henriëtte en een bos bloemen.
3 juni 2021
Zingen mag weer. Het koor komt eerst bijeen om gezellig bij te praten met koffie/thee. Vanwege het mooie weer kan dit op het schoolplein van de Regenboogschool.
Tevens wordt Atie verrast met een bos bloemen, nog vanwege haar 60-jarig huwelijk.
Donderdag 19 december had het koor op de laatste repetitie voor de vakantie de traditionele kerstverloting.
Na afloop was er een borrel met hapjes. Hier werd tevens afscheid genomen van Jan Lammertink. Hij was 38 jaar lid en heeft heel veel voor het koor betekend; zowel actief in een aantal bestuurlijke taken als ook in de evenementencommissie. Als aandenken heeft Jan voor iedereen een mooie kaars.
 
(klik op de foto's voor maximaal formaat)
Tijdens de koorrepetitie van 14 november 2019 wordt Tilly Vulto gefeliciteerd met haar 30-jarig lidmaatschap.
Veel waardering wordt uitgesproken over haar zorgzaamheid. Tilly voorziet met liefde de leden van koffie en thee in de pauzes, of van drankjes bij andere gelegenheden. En de voorzitter weet nog vele deugden van Tilly te benoemen. Het is te hopen dat Tilly nog lang blijft zingen bij Zang Veredelt!

(klik op de foto voor maximaal formaat)
Toen het koor haar 95-jarig bestaan vierde, werden de koorleden in het nieuw gestoken. Hennie Veldhuizen kreeg een gedicht als een ode aan haar en collega naaisters Annie en Marijke.
Hennie is aan het opruimen en heeft dit exemplaar aan het koor geschonken. Leuk om even in het verleden te duiken!


Corrie Binneveld is sinds 5 april 1979 lid van Zang Veredelt. Dit 40-jarig lidmaatschap is tijdens de repetitie van 11 april gevierd. Corrie zingt bij de sopranen en is altijd heel trouw aanwezig. Ze heeft voor de vereniging erg veel betekend. Op allerlei manieren heeft zij zich ingezet; leden werven, sponsoring, corsages maken, koffie zetten, etc. Tot op de dag van vandaag is zij naast het zingen zeer actief bezig voor het koor. Corrie ontving een leuk aandenken en een bloemetje.

(klik op de foto voor maximaal formaat)
In de pauze van de repetitie op 7 februari 2019 is Diny Altena hartverwarmend toegesproken door voorzitter Henriëtte en gefeliciteerd met haar 30-jarig lidmaatschap. Zij kreeg een zilveren kettinkje met hangertje (muzieksleutel) cadeau als aandenken aan dit heuglijke feit.

(klik op de foto voor maximaal formaat)
Op de repetitie van 13 september 2018 is Emmy van Veen in de bloemetjes gezet vanwege haar 35-jarig lidmaatschap.

(klik op de foto voor maximaal formaat)
Atie van Grevengoed was 11 mei 2018 55 jaar lid van de vereniging.
Zij werd op de eerstvolgende repetitie in het zonnetje gezet met een toespraakje, bloemen en een mooi kettinkje als aandenken.

(klik op de foto voor maximaal formaat)
Op 12 april 2018 is Henny Veldhuizen in de bloemetjes gezet vanwege haar 40-jarig jubileum. Ook al is het laatste stukje
als ere-lid, Henny hoort nog steeds bij het koor. Corrie Binneveld draagt een hiertoe eigen gemaakt gedicht voor.
18 januari 2018.
Vooraf koffie, in de pauze koffie, na afloop borrelen!
De Algemene Ledenvergadering verliep prettig en ZV heeft het jaar 2017 met veel voldoening afgesloten.
Bestuurslid Irene treedt af, Fred volgt haar op zodra hij terug is van vakantie.

(klik op de foto voor maximaal formaat)
Het koor houdt af en toe een verloting om de clubkas te spekken. De leden nemen allemaal cadeautjes mee.
Hier ziet u een beeld van de kerstverloting op 14 december 2017. Het is de laatste repetitieavond van het jaar.
De voorzitter heeft nog aandachtspunten voor de komende kerstoptredens en wenst een ieder alvast prettige feestdagen.

(klik op foto voor maximaal formaat)
Op 5 oktober 2017 heeft ZV 2 jubilarissen. Titia en Nanda zijn 30 jaar lid.
Helaas was Titia niet aanwezig. Nanda zal de bloemen en het toespraakje doorgeven.
Tijdens de reptitie van 6 april 2017 krijgt Leo Wijs bloemen en een oorkonde voor zijn 12,5 jarig lidmaatschap.
Na afloop van de ALV op 19 januari 2017 wordt er feestelijk afscheid genomen van Jitte die na 13 jaar het koor gaat verlaten. Er waren meerdere sprekers en cadeaus en Jitte werd toegezongen door het koor met een speciaal voor hem gemaakt lied. Daarna werd de avond besloten met een drankje en een hapje.
Klik hier voor het lied.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 19 januari 2017 vindt er bestuurswisseling plaats.
Franc treedt af en krijgt een cadeaubon uitgereikt als dank voor zijn kundig penningmeesterschap.
Jitte gaat het koor verlaten en geeft de voorzittershamer over aan Henriëtte.
Lineke en Irene maken het bestuur weer voltallig.
Corrie en Ineke geven het beheer van de muziekbibliotheek uit handen en worden hartelijk bedankt voor het enorme werk wat er is verricht, met name jaren lang door Corrie.

Rita Dijkgraaf werd op 1 januari 1992 lid en op 5 januari 2017 werd door de koorleden stilgestaan bij haar 25-jarig jubileum. Tevens was dit de datum van haar afscheid.
Zij kreeg als dank voor haar verdiensten voor het koor een oorkonde en een bos bloemen.

27 augustus 2016.
Gezellige en zonnige barbecue in de tuin van Henk en Elly van de Wiel.
(klik op de foto voor maximaal formaat)

Op 15 februari 2016 nam Zang Veredelt tijdens de jaarvergadering afscheid van Pascualita Berwald.
Zij was jarenlang lid van het koor en was lange tijd penningmeester, een functie die zij met passie bekleedde.
Als dank voor haar inzet voor de vereniging ontving zij uit handen van de voorzitter een cadeaubon en een bos bloemen.

Corrie Veldhuizen tussen 2 bestuursleden in.
Tijdens de repetitie van 11 februari 2016 kreeg zij bloemen en een oorkonde voor 40 jaar trouw aan het koor.

10 september 2015. Els van Grevengoed wordt door het bestuur in de bloemetjes gezet vanwege haar 55-jarig lidmaatschap.
22 augustus 2015. Tijdens de jaarlijkse barbecue bij Henk van de Wiel thuis, als begin van het nieuwe zangseizoen na de zomervakantie, houdt de voorzitter een toespraak en wordt er een groepsfoto gemaakt.
 
2 juli 2015. Miep Hermens en Karel Huygen krijgen een oorkonde en bloemen uitgereikt door de voorzitter vanwege hun 12,5 jarig lidmaatschap.
9 juli 2015. Afscheidsavond voor Jean-Pierre; het koor zal hem erg missen.
Jean-Pierre wordt toegesproken, toegezongen en krijgt een tuinbankje plus een herinnerings-fotoboek cadeau.
(klik op de foto voor vergroting)
 
 
april 2015, Tilly Vulto krijgt een bloemetje om haar te bedanken dat zij reeds 25 jaar de koffie verzorgt.
 
25 januari 2015, 60-jarig huwelijksfeest van koorlid Miep Hermens met haar Guus.
Het bruidspaar krijgt een verrassingsoptreden met de liederen Plaisir d’Amour en Love changes everything.
 
 
11 november 2014 was Tilly Vulto 25 jaar lid.
Zij werd gehuldigd met bloemen en een oorkonde van de KBZON.
Corrie Binneveld werd
tijdens een repetitie
(10 april 2014) in de bloemetjes gezet vanwege haar 35-jarig lidmaatschap.
Er waren 4 jubilarissen in 2013. Op de Algemene Ledenvergadering in 2014 zijn zij gememoreerd.

Door afwezigheid van twee van hen en vanwege de nalevering van de oorkondes, zijn de desbetreffende dames in etappes op de foto gezet.

Het betreft:
Diny Altena (25 jaar lid), Emmy van Veen (30 jaar lid), Atie van Grevengoed (50 jaar lid),
Trees van der Linden (12,5 jaar lid).

Diny en Emmy
Diny, Atie en Emmy
Atie, Trees en Diny
Op de jaarvergadering van 6 februari 2013 werden Nanda de Waard (r) en Titia Bogerman (l) in het zonnetje gezet. Beide dames zijn 25 jaar lid van onze vereniging.
Zij kregen uit handen van de voorzitter een oorkonde, een bos bloemen en de felicitaties met deze mijlpaal.
 

Na vele jaren zorg voor de bladmuziek vond Henny Veldhuizen de tijd gekomen om het stokje over te geven.
Voorzitter Roosendaal loofde haar zorgvuldig werken en zette haar op de algemene ledenvergadering van 6 februari 2013 in de bloemetjes.

 

 
Op de jaarvergadering van 18 januari 2012 krijgen Nanda de Waard (l) en Titia Bogerman (r) bloemen en een dankwoord voor hun bestuurswerk.
Jan Lammertink wordt gehuldigd met bloemen en een cadeaubon vanwege zijn 30-jarig lidmaatschap van Zang Veredelt.
 
Burgemeester huldigt Geereke Willemse
     
Woensdag 2 februari 2010 hield de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt haar jaarvergadering in WVT. Die avond werden drie leden gehuldigd en door de voorzitter toegesproken.
Nettie Top (l) en Anneke Bolt (r) kregen bloemen voor 12Ĺ jaar lidmaatschap.
Els van Grevengoed (m) kreeg bloemen en een oorkonde omdat zij 50 jaar lid is van de vereniging.
In de vergadering werd met tevredenheid teruggekeken op het afgelopen jaar, waarin het koor maar liefst 14 nieuwe leden mocht inschrijven. Hierdoor telt Zang Veredelt telt nu 48 leden. Het overgrote deel daarvan bestaat uit vrouwen. Het koor is dan ook naarstig op zoek naar tenoren en bassen.
 

 

Woensdag 27 januari 2010 hield Zang Veredelt haar jaarvergadering in WVT in Bilthoven. Die avond werd Corrie Binneveld gehuldigd wegens haar 30-jarig lidmaatschap van en vele verdiensten voor het koor. Naast de felicitaties van alle koorleden ontving zij bloemen en een oorkonde uit handen van de voorzitter.

 
Tijdens de jaarvergadering van Zang Veredelt op woensdag 21 januari 2009 zijn vier trouwe leden gehuldigd. Staande van links naar rechts zijn dat Atie van Grevengoed (45 jaar lid), Henny Veldhuizen (30 jaar), Emmy van Veen (25 jaar). Zittend: Lineke Beltman (12,5 jaar). Allen kregen bloemen en een oorkonde.  
Jan Lammertink heeft na een lange staat van dienst als bestuurslid te kennen gegeven nu echt het bestuur te verlaten.
In de jaarvergadering van 21 januari 2009 is Jan bedankt voor zijn langdurige inzet. Hij heeft sinds 1980 verschilllende functies met overgave bekleed, waaronder verscheidene malen die van voorzitter.
 
Quote uit de Biltse & Bilthovense Courant van 31 januari 2007:

Tijdens de jaarvergadering van Zang Veredel op woensdag 24 januari in het gebouw van de VVSO wvt, is een aantal jubilarissen gehuldigd. Sjoukje de Groot is 12 Ĺ jaar, en Jan Lammertink 25 jaar lid. Jan was secretaris en voorzitter, en momenteel bestuurslid.
Beiden kregen uit handen van voorzitter Brigit Veerkamp een oorkonde en de verenigingsbeker, en natuurlijk een mooi boeket.

Geereke Willemse, die op 7 oktober tijdens een concert in De Opstandingskerk vanwege haar 60-jarig lidmaatschap was gehuldigd met onder meer een Chapeau van burgemeester Tchernoff, kreeg nu ook de verenigingsbeker.
Tenslotte ontving Brigit Veerkamp vanwege haar inspirerende inzet een boeket: zij was zes jaar penningmeester en daarnaast twee jaar waarnemend voorzitter, maar moet deze functies wegens tijdgebrek opgeven. Onder haar bezielende leiding heeft het koor een aantal hoogtepunten mogen beleven. Bovendien wist zij de financiŽn zo te beheren, dat de contributie niet verhoogd hoefde te worden.

 

Als klap op de vuurpijl hadden we in september 2006 een lid dat al 60 jaar bij het koor is! Geereke is tijdens het concert op 7 oktober 2006 bij verrassing gehuldigd en toegesproken door de burgemeester.

>Zij kreeg de gemeentelijke waarderingspenning, de Chapeau. Zij had 31 jaar een bestuursfunctie vervuld in het koor, waarvan 18 jaar de functie van penningmeester. Tevens ontving zij namens de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen een prachtige oorkonde.
   

Een aantal JUBILEA wordt gevierd en dat gebeurt met de uitreiking van een bloemetje en een beker (met het logo van het koor) aan de jubilarissen.

Tijdens de jaarvergadering van 25 januari 2006 viel de eer te beurt aan Piet (12,5 jaar lid) en aan Els (45 jaar lid)